Mạo từ - Ngữ pháp tiếng Anh 6

Ngữ pháp tiếng Anh 6: Mạo từ (Articles)

đăng trong: Tiếng Anh 6 | 0

Mạo từ (articles) là những từ đứng trước danh từ để nói về danh từ đó, và để người đọc biết được đó là danh từ được xác định hay chưa xác định. Trong bài học ngữ pháp tiếng Anh 6 này, chúng ta sẽ học về mạo từ(article) và cách dùng mạo từ trong tiếng Anh. Có 2 loại mạo từ; mạo từ không xác định(indefinite article)  và mạo từ xác định(definite article).

A/ An – Mạo từ không xác định(indefinite article)

Trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu về mạo từ không xác định A/ An.

– A/ An được dùng trước một danh từ đếm được số ít với nghĩa nói chung và có nghĩa là một -1 –

–  “A” được dùng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm.

Ví dụ:
a door(cái cửa ra vào, cửa lớn)
a cat (con mèo)
a doctor (bác sĩ)
a car (xe hơi)
a teacher (giáo viên)

– “An” được dùng trước danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm ( A.E.I.O.U).
Ví dụ:
an apple – (quả táo)
an orange (quả cam)
an eraser (cái tẩy, cục gôm)
an umbrella(cái ô, cây dù)
an ink- pot (bình mực, lọ mực)
an engineer (kỹ sư)

The – Mạo từ xác định(definite article)

“The” là mạo từ xác định(definite article). “The” được dùng trong các trường hợp sau đây:

 1. Dùng để nhắc lại 1 danh từ đã đề cập ở phía trước:
  I have a book and a dictionary. The book is $10, and the dictionary is $21.
  They are a brother and a sister. The brother is 20 years old. The sister is 18 years old.
 2. Dùng để nói đến các danh từ đã xác định, cả người nói và người nghe đều biết.
  A: Where is your father?
  B: He’s in the garden.
 3. Dùng để chỉ những vật, những điều là duy nhất.
  The earth – trái đất
  The moon – mặt trăng
  The sun – mặt trời.

Bài tập về Mạo từ:

Điền a/an/the hoặc 0 vào chỗ trống:

1. Our house has_______ living room and _____three bad rooms.

2. There is _____LG television and ______ armchair in my living room.

3. _____living room is big and beautiful.

4. She lives in ____house in Ho Chi Minh City.

5. Nam has _____ eraser and two pencils.

6. There is _____ eight o’clock train every morning.

7. She brushes ________her teeth at 6.00 every morning.

8. There are five _______windows in my classroom.

9. It is ______small house.

10. My father is _____engineer

Ben English Youtube channel

We build an English learning channel on Youtube called “Ben English“. We post many videos helping you learning English better there. Subscribe to Ben English channel so don’t miss any new posted videos.

YouTube player