Tính từ sở hữu

Ngữ pháp Tiếng Anh 6: Tính từ sở hữu

đăng trong: Tiếng Anh 6 | 0

Trong bài học này, chúng ta sẽ học đại từ nhân xưng làm tính từ sở hữu. Trong tiếng Anh, đại từ nhân xưng có nhiều chức năng khác nhau; làm chủ ngữ, làm tân ngữ, phản thân đại từ, ….

Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns)

Tiếng Anh có 7 đại từ nhân xưng; I, you, he, she, it, we, you, they. Các đại từ này được chia thành các ngôi khác nhau:

 • Ngôi thứ nhất:
  I – Tôi (số ít)
  We – chúng tôi (số nhiều)
 • Ngôi thứ hai số ít và số nhiều giống nhau:
  you – bạn (1 người đối diện) hoặc các bạn ( 2 người đối diện trở lên)
 • Ngôi thứ ba:
  he – anh ấy (số ít)
  she – cô ấy (số ít)
  it – nó (số ít)
  they – họ, chúng nó (số nhiều

Xem tóm tắt hình bên dưới:

Đại từ nhân xưng

Tính từ sở hữu (Possessive Adjectives)

Đại từ nhân xưng đóng vài trò tính từ và mang nghĩa sở hữu. Vì thế, chúng được gọi là tính từ sở hữu (Possessive Adjective). Tính từ sở hữu không thể đứng đơn lẻ, chúng phải đi cùng danh từ, và đứng trước danh từ mà chúng bổ nghĩa.

 1. I (tôi) – my + __danh từ_ (_____ của tôi)
  ví dụ: my book – quyển sách của tôi.
 2. you (bạn) – your ___(___ của bạn)
 3. We (chúng tôi) – our ___(___ của chúng tôi)
 4. they (họ, chúng nó) – Their ___(___ của họ, ___ của chúng nó)
 5. She (cô ấy) – her ___(___của cô ấy)
 6. He (anh ấy) – his ___(___ của anh ấy)
 7. it (nó) – its ___(___ của nó) 

Các câu ví dụ dùng đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu:

 • Nga is a student in my class. She is twelve years old.
  Nga là một học sinh trong lớp của tôi. Cô ấy (bạn ấy) 12 tuổi.
 • Lan is a student. She is eleven years old.
  Lan là học sinh. Bạn ấy 11 tuổi. 
 • Nam is in my class. He is eleven years old.
  Nam là học sinh trong lớp tôi. Bạn ấy 11 tuổi.
 • My mother and father are in the living room. They are teachers.
  Bố và mẹ tôi đang trong phòng khách. Họ là giáo viên.
 • Hoa and I are in class 6A1. We live in Tây Ninh.
  Hoa và tôi là học sinh lớp 6A1. Chúng tôi sống ở Tây Ninh.
 • This is my sister. She is twelve years old.
  Đây là em gái tôi. Em ấy 12 tuổi.

Học tiếng Anh qua Youtube

Ben English Channel giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn! Có rất nhiều bài học video tiếng Anh miễn phí, và các mẹo để học tiếng Anh trực tuyến; học từ vựng tiếng Anh, học ngữ pháp tiếng Anh, học phát âm tiếng Anh, học nói tiếng Anh, và nhiều hơn nữa.

Đăng ký để xem video và học tiếng Anh mỗi ngày.

YouTube player

Để lại bình luận