Khóa luyện thi Đại học môn tiếng Anh là hoàn toàn trực tuyến. Một đề thi đại học tiếng anh bao quát gần như toàn bộ ngữ pháp và từ vựng tiếng anh cơ bản trong phạm vi tiếng anh Trung học phổ thông. Trong khóa học này, chúng ta sẽ ôn luyện kiến thức tổng hợp dành cho kì thi Đại học môn tiếng Anh.

Thông tin khóa luyện thi Đại học môn tiếng Anh

Nội khóa học khóa luyện thi Đại học môn tiếng Anh

Hình thức học và Đăng ký học