Ngữ pháp tiếng Anh 6: Mạo từ (Articles)

posted in: Tiếng Anh 6 | 0

Mạo từ (articles) là những từ đứng trước danh từ để nói về danh từ đó, và để người đọc biết được đó là danh từ được xác định hay chưa xác định. Trong bài học ngữ pháp tiếng Anh 6 này, chúng ta sẽ học về …
Start learning