ngữ pháp tiếng Anh 6

Sử dụng thành thạo Cấu trúc there – be / How many

Cấu trúc there – be / How many thường xuyên được sử dụng trong quá trình giao tiếp tiếng Anh. Trong bài học ngữ pháp tiếng Anh 6 này chúng ta cùng tìm hiểu về cách thành lập và cách sử dụng các cấu trúc Cấu trúc there – be / How many vào thực tế, đồng thời làm bài tập ứng dụng chúng trong các tình huống khác nhau nhằm giúp bạn sử dụng thành thạo cấu trúc này.

Cấu trúc there - be / How many

Dạng khẳng định Cấu trúc there – be:

Cấu trúc there + be / how many được dùng để diễn tả sự hiện hữu của sự vật, sự kiện, con người,…. Nó nói lên sự xuất hiện và tồn tại của sự vật, sự kiện được đề cập và mang ý nghĩa ‘CÓ’:

Câu khẳng định:

There is + danh từ số ít (singular noun) / There are + danh từ số nhiều (plural noun)

Ví dụ (Examples):
– There is a book on the table. Có 1 quyển sách ở trên bàn.
– There is some water in the bottle. Có một ít nước trong chai.
– There are some students in the class. Có một vài học sinh trong lớp.
– There are three apples in the fridge. Có 3 quả táo trong tủ lạnh.

Dạng phủ định Cấu trúc there – be:

Để thành lập dạng phủ định cho cấu trúc there – be, chúng ta thêm NOT vào sau be (is hay are).

Câu phủ định:

There is NOT + danh từ số ít (singular noun) / There are NOT + danh từ số nhiều (plural noun)

Chúng ta có thể viết dạng rút gọn của “is NOT” => isn’t , “are NOT” => aren’t.

You can also learn:   Thì hiện tại đơn - Present simple

Ví dụ (Examples):
– There isn’t a television in the room. Không có cái T.V trong phòng.
– There isn’t any money in the wallet. Không có tiền trong cái ví.
– There aren’t any students going to school on Sundays. Vào ngày Chủ nhật, không có học sinh nào đến trường.
– There isn’t any bread left in the kitchen. Không còn bánh mì trong nhà bếp.

Dạng câu hỏi Cấu trúc there – be / How many:

Dạng câu hỏi của cấu trúc there – be có thể là YES-NO questions hay dạng WH-question với How many.

Yes – No questions (Câu hỏi Yes-No):

Hỏi: Is there + danh từ số ít/danh từ không đếm được _________?
Trả lời: Yes, there is./ No, there isn’t.
Hỏi: Are there + danh từ số nhiều _____________?
Trả lời: Yes, there are. / No, there aren’t.

Ví dụ (Examples):
– Is there a book on the table? Yes, there is.
– Are there any students in the class? No, there aren’t. It’s Sunday today.
– Is there water in the bottle? No, there isn’t.

WH-questions with How many (Câu hỏi với từ để hỏi How many):

Hỏi: How many + danh từ số nhiều (plural noun) are there ? Có bao nhiêu ______?
Trả lời: There are + số + danh từ số nhiều.

Ví dụ (Examples):
– How many students are there in your class? Có bao nhiêu học sinh trong lớp bạn?
There are 30 students in my class. Có 30 học sinh trong lớp tôi.
– How many people are there in your family? Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?
There are 4 people in my family. Có 4 người trong gia đình tôi.

Bài tập sử dụng Cấu trúc there – be / How many

Bài học liên quan:

You can also learn:   Thì hiện tại đơn - Present simple

Cách dùng Have/ has hay have got/has got
Cách dùng Some và Any
Cách dùng how much và how many
Thì hiện tại đơn
Thì hiện tại tiếp diễn

Ben English trên Youtube

Ben English xây dựng kênh học tiếng Anh miễn phí trên Youtube với các video giúp học Ngữ pháp, từ vựng, phát âm tiếng Anh. Chúng tôi đăng video mới mỗi ngày nhằm giúp bạn học tốt tiếng Anh.
Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kì video mới nào của chúng tôi.

Trả lời